DỊCH VỤ GIÁ (VND)

Răng sứ Zirconia

 

Răng sứ Zirconia HT

 

​​​​​​​Răng sứ Zirconia DDbio

 

​​​​​​​Răng sứ Cercon

 

​​​​​​​Răng sứ Cercon HT

 

​​​​​​​Răng sứ Emax

 

​​​​​​​Răng sứ HT Smile

 

​​​​​​​Răng sứ Lava Plus 3M

 

​​​​​​​Răng sứ Lava Esthetic 3M

 

​​​​​​​Răng sứ Nacera Q3

 

​​​​​​​Veneer Emax Press

 

​​​​​​​Veneer Lisi Press